กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / สื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม "ขัดกันฉันมิตร"

img

9 กันยายน 2560

สื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม "ขัดกันฉันมิตร"

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

 

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

9 กันยายน 2560

08:30 - 16:30 น.

กำหนดการ

2017-09-09

08:30 น. - 16:30 น.

งานสื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม "ขัดกันฉันมิตร"

 กำหนดการเวทีสื่อสารความรู้ทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร”

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

เวลา 08.30-16.30 น.

ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

8.30 – 9.00 น.           ลงทะเบียน

9.00 - 9.10 น.            กล่าวต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

9.10 – 10.30 น.                   การเดินทางของโครงการทักษะวัฒนธรรมกับความเป็นไปของจังหวัดชายแดนใต้

                             โดย   ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

                                     ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

นายอภินันท์ ธรรมเสนา

10.30 - 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.30 น.       เปิดตัวหนังสือ “แสง น้ำ และรวงข้าว: ทักษะวัฒนธรรมเพื่อความเป็นอื่น”

โดย  ผศ.ดร. เดชา ตั้งสีฟ้า

ชวนสนทนาโดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

12.30 – 13.30 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.       กิจกรรมฉายหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม: ขัดกันฉันมิตร

14.30 – 14.45 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.       เวทีเสวนา หนังสั้นทักษะวัฒนธรรม “ขัดกันฉันมิตร”  

เยาวชนผู้ผลิตหนังสั้นทักษะวัฒนธรรม

                            เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์

                            นิศาชล ชัยมงคล

ชวนสนทนาโดย วลัย บุปผา

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม