กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 20 "ความเป็นชายในวรรณคดีไทย"

img

31 กรกฎาคม 2560

เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 20 "ความเป็นชายในวรรณคดีไทย"

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

31 กรกฎาคม 2560

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2017-07-31