img

2 April 2019

-

ขอเชิญร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา

หุ่นกระบอก เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน พระสุวรรณหงส์เสี่ยงว่าว

โดย คณะหุ่นคุณรัตน์

ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ณ หอประชุม ชั้น ๕ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วัน เวลา สถานที่

2 April 2019

17:00 - 19:00 น.

กำหนดการ

2019-04-02