วารสารมานุษยวิทยาฉบับนี้มีบทความที่นำเสนอองค์ความรู้ที่หลากหลายตั้งแต่เรื่องราวประสบการณ์การทำงานภาคสนามของนักมานุษยวิทยา โลกทัศน์เกี่ยวกับจิตวิญญาณและชีวิตหลังความตายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ การวิพากษ์อุดมการณ์ความรักและสิทธิการจดทะเบียนชีวิตคู่ของเกย์ การเปลี่ยนแปลงชุมชนชานเมืองในย่านนนทบุรีภายใต้ระบบทุนนิยม ฯลฯ