ติดต่อเรา

ที่อยู่ในการติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารมานุษยวิทยา
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),
20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
(02) 880-9429 ต่อ 3829 (จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.)