นิทรรศการภาพถ่ายประกวด

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

Gallery “ผู้หญิงกับวิถีชีวิตไทย”

นิทรรศการนี้เป็นภาพจากการประกวดภาพถ่ายระดับอุดมศึกษา หัวข้อ ผู้หญิงกับวิถีชีวิตไทย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2544