นิทรรศการภาพถ่ายประกวด

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

Gallery “สีสันแห่งวัฒนธรรม”

นิทรรศการนี้เป็นภาพจากการประกวดภาพถ่ายระดับอุดมศึกษา หัวข้อ สีสันแห่งวัฒนธรรม  วันที่ 6 สิงหาคม 2545