Museum Makers

นักเขียน นักวิจัยอิสระ

ห้องภาพเมืองสุรินทร์

ถ.สายสุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

044-518786

surinsamosorn@gmail.com


ห้องภาพเมืองสุรินทร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพียงไม่กี่แห่งที่เน้นการจัดเก็บภาพถ่ายเก่า และบันทึกเรื่องราวของสังคมเมืองสุรินทร์ ที่สะท้อนในภาพถ่าย นอกเหนือจากแกลเลอรี่ภาพถ่ายเก่าในพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังสื่อสารเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในรูปของหนังสือน่าอ่านหลายเล่ม พร้อมไปกับการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสะกิดความทรงจำของคนสุรินทร์

ห้องภาพเมืองสุรินทร์ เริ่มขึ้นจากจุดเล็กๆ ที่ผู้ก่อตั้งเองก็นึกไม่ถึง ในวันงานวันเกษียณราชการคุณพ่อของคุณอัษฎางค์ เขาอัดภาพเก่าของคุณพ่อตอนเป็นครู แจกผู้ร่วมงานในวันนั้น ซึ่งคนพูดถึงภาพเหล่านั้นมาก จนนำไปสู่การทำหนังสือ และจัดนิทรรศการภาพเก่าในเวลาต่อมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2549 เขาได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในขณะนั้น ก่อตั้งห้องภาพเมืองสุรินทร์

เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้สุรินทร์เปลี่ยนแปลง คือ การเข้ามาของเส้นทางรถไฟในปี พ.ศ. 2469 ทำให้เกิดการหลั่งไหลของผู้คนและสินค้าจากต่างถิ่น สถานีรถไฟเมืองสุรินทร์เป็นจุดที่เก็บค่าระวางสินค้าข้าวได้มากที่สุดของประเทศ เศรษฐกิจเติบโต คนจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานจำนวนมาก และเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ในตัวเมืองสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2516 ที่วอดวายเกือบทั้งเมือง มีผลให้อาคารบ้านเรือนจากเรือนแถวไม้เปลี่ยนเป็นตึกไปเกือบหมดนับแต่นั้น

ภาพเก่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเรียนรู้อดีต ห้องภาพสุรินทร์จัดกิจกรรมเพื่อเปิดให้ผู้คนสุรินทร์มีส่วนร่วมในการบอกเล่า แลกเปลี่ยน ประวัติศาสตร์และเรื่องราวในท้องถิ่นของตนเองผ่านภาพเก่า เช่น โครงการ “เรื่องเล่าอบอุ่น” ที่ขยายภาพความทรงจำของครอบครัว นอกจากได้เรื่องแล้ว ยังสานความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว

พวกเขาหวังว่าอนาคตของห้องภาพเมืองสุรินทร์ ควรต้องเป็นของสาธารณะ ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่กว่าจะถึงจุดนั้น อาจต้องใช้พลัง ใช้การร่วมมือร่วมแรง ต้องมีจังหวะก้าวที่ไม่สร้างความขัดแย้งกับทุกฝ่าย และให้ข้อคิดทิ้งทายสำหรับกับคนทำพิพิธภัณฑ์ “เพิ่งเริ่ม อย่าเหยียบคันเร่งให้มิดเกินไป ค่อยๆ เหยียบไป เรียนรู้ ...และขวนขวายหาความรู้ให้เยอะ ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ รู้ให้ลึก รู้ให้จริง ไม่รู้ ก็ไปหาคนที่เขารู้ ตรงนี้จะเป็นพลังให้เราคุยกับคนอื่นต่อไป”