พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม

จ.ราชบุรี

การบวช หรือ “ปะฮะมอย”

“การอุปสมบท” หรือ “การบวชพระ” เป็นประเพณีที่ชายชาวไทยเชื้อสายมอญและผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญ เมื่อชายหนุ่มมีอายุครบ 20 ปี จะต้องเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อสึกแล้วจึงแต่งงานได้ เป็นการเปลี่ยนสถานะของชายหนุ่มไปสู่การเป็นผู้มีความรู้ในทางธรรม เป็นผู้ใหญ่และสามารถเป็นผู้นำครอบครัว พิธีบวชของชาวมอญคล้ายกับพิธีบวชของชาวไทยทั่วไป แต่มีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างกัน การบวชแบบมอญที่วัดคงคารามจะมีพิธี 3 วัน แต่ก่อนหน้านั้นพ่อแม่จะต้องใช้เวลาเตรียมงานนานหลายเดือน โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายของนาคที่ต้องใช้ถึง 3 ชุด เครื่องแต่งกายในพิธีบวชของมอญเรียกว่า ชุด “จางอะยาง” หรือ “จางอ๊ะย่าง” มีความหมายว่า เครื่องแต่งตัว ประกอบด้วย ผ้าม่วง ผ้าสไบ 2 ผืน มีทั้งสไบสีและสไบขาว ผ้ากราบ ผ้าคลุมหัว และชฎา เครื่องแต่งกายเหล่านี้ แม่ พี่สาวหรือน้องสาวของผู้บวชจะเป็นผู้ทอผ้าและตระเตรียมให้ทั้งหมด ผ้ากราบมักเป็นฝีมือการปักของแม่ ส่วนมากปักเป็นลายดอกพุดตาลหรือดอกพิกุล ผ้าม่วงและชฎาสามารถหยิบยืมจากคนตระกูลเดียวกันได้ แต่ต้องเป็นคนที่นับถือผีเดียวกัน สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันเท่านั้น เครื่องแต่งตัวในการบวชบางชิ้นหากคนนอกตระกูลแตะต้องจะถือว่าของนั้นไม่บริสุทธิ์

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/435

close