บ้านชะอาน

จ.เพชรบุรี

เล่าเรื่องเมืองชะอำ ตอนผ้าจากการเดินทาง

บ้านชะอานนำเสนอการเดินทางของวัฒนธรรมผ่านผ้าทอ ซึ่งบอกเรื่องราวของผู้คนวิถีการดำเนินชีวิต โดยจัดแสดงผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล และยังได้ออกแบบลายผ้าที่ได้แรงบันดาลใจจากการศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ โดยออกแบบลายผ้าจากการศึกษาอัตลักษณ์ร่วมของเส้นทางการค้าผ้าโบราณคือจังหวัดเพชรบุรีประเทศไทย อำเภอตะนาวศรี จังหวัดมะริด ประเทศเมียนมา และเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย ได้ลายผ้าที่เป็นลายทุ่งนาป่าตาล

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/1544

close