• โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 2 Pergaduhan Teman | Friendly Quarrel

     

     

    ต่อเนื่องจากโครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 1 (2560) เยาวชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สำรวจอคติ และภาพเหมารวมที่ส่งผลต่อ ทัศนคติในเชิงลบและการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนที่แตกต่าง รวมทั้งเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้  โดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือศาสนาต่างกัน ทำให้เปลี่ยนมุมมอง หรือทัศนะด้านลบบางอย่างที่เคยมี และเสริมทักษะให้เยาวชนทั้งด้านทักษะวัฒนธรรมและด้านการสื่อสารสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสื่อสารมุมมองของเยาวชนต่อสาธารณะในประเด็นทักษะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับความขัดแย้งในภาคใต้ ผ่านกระบวนการการทำหนังสั้น ซึ่งโครงการประกวดฯ ในปีที่ 2 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)   

    Written on Friday, 18 January 2019 10:39 in กิจกรรมล่าสุด Read 1391 times Read more...
Wednesday, 18 September 2013 12:38

The sharkcallers of Kontu

ในปาปัวนิวกินี ที่หมู่บ้านชายฝั่งทะเลชื่อ Kontu มีชาวประมงที่สามารถฆ่าฉลามด้วยมือเปล่าของพวกเขา ... ชาวประมงที่นี่มีคุณลักษณะพิเศษที่พวกเขาสามารถจะล่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ ด้วยมือเปล่า พวกเขาเชื่อในจิตวิญญาณของบรรพบุรุษที่ทำให้เขาสามารถทำเช่นนี้ได้ แต่เมื่อความเจริญเข้ามาพร้อมกับการศึกษาทางแบบการศึกษาแบบตะวันตก เรื่องเศรษฐกิจและศาสนาคริสต์ที่เผยแพร่เข้ามา ความเชื่อที่มีอยู่ก็ไม่ได้เลือนหายไป จิตวิญญาณของบรรพบุรุษยังอยู่กับความเชื่อของผู้สูงอายุด้วยความสุขต่อไป

Friday, 06 September 2013 15:07

Sounds of Love and Sorrow

Sounds of Love and Sorrow เป็นภาพยนตร์ที่ปล่อยให้เราได้ยินเสียงแปล่งหูของขลุ่ยไป่วัน (Paiwan) ซึ่งหมายรวมถึงขลุ่ยที่เป่าด้วยจมูก ทั้งนี้ คล้องกับตำนานของงอสรพิษยาวร้อยก้าว เนื้อหาของภาพยนตร์ยังบอกเล่าถึงชีวิตคนสูงวัยของกลุ่มชน และเรื่องเล่าจากอดีตที่สะท้อนให้เห็นความรุ่มรวยของชีวิตชนชาวไป่วันในไต้ หวั่น ผู้อาวุโสของกลุ่มย้อนให้เห็นวันชื่นคืนสุขในวัยเยาว์และช่วงเวลาแห่งความรัก

Page 2 of 2