ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ (332)

ภาพยนตร์โดย นูรฮายาตี ยูโซ๊ะ, คัสมีนี วานิ, ไซนับ มามะ ระยะเวลา 10.20 นาที หนังเล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้คนหนึ่ง ที่มีความชอบและอยากเล่นกีฬาฟุตบอลไปช่วยกันลุ้นว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะเข้าถึงฟุตบอล กีฬาที่เชื่อว่าเป็นของผู้ชาย ในแผ่นดินที่มีข้อกำหนดเรื่องเพศสภาพอย่างเข้มข้น ได้หรือไม่อย่างไร
การเฉิมฉลองของชน Konyak Naga ประกอบด้วยพิธีกรรมหลายพิธี เด็กชายจะเคลื่อนขบวนไปยังบ้านของคนหนุ่ม การซ่อมแซมเครื่องประกอบพิธี และในส่วนสุดท้ายแสดงการเต้นรำการล่าหัว This celebration of the Konyak Naga includes the rites of the boy as they move to the young men’s house, the repair of…
Page 23 of 23