ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ (332)

อาข่าผู้หนึ่งในชุดชนเผ่าเต็มรูปแบบ และใส่เครื่องประดับเงิน ร่ายรำแสดงรูปแบบการต่อสู้ด้วยดาบและฝักดาบที่ถืออยู่ในมือ ด้วยการเคลื่อนย้ายตำแหน่งต่างๆ ของเท้า ขา เข่า และสะโพก เขาแสดงให้เห็นถึงการร่ายรำของผู้ชายตามธรรมเนียมชนเผ่า
เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอความเป็นอยู่ในสังคมชาวอินเดียการถ่ายทอดความรู้ส่ง ต่อกันมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน นั่นคือการทำกลอง เครื่องดนตรีชนิดใช้ตีที่มีใช้มากในอินเดีย ในภาพยนตร์จะได้เห็นขั้นตอน กรรมวิธีในการผลิตกลองขึ้นมาสัก 1 ใบต้องใช้ระยะเวลาและความชำนาญอย่า่งมาก และในที่สุดก็สามารถผลิตกลองได้ตามความประสงค์ ขั้นตอนต่างๆล้วนแล้วแต่ทำด้วยมือทั้งสิน ไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เลย ส่งที่พบเห็นในภาพยนต์นอกจากจะพบกับขั้นตอนการผลิตกลองแล้ว ยังได้พบเห็นความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย The film presents a society in the Indian knowledge to pass from father to offspring. That is…
ลูกข่างหนึ่งถึงสองลูกปั่นอยู่บนพื้น เป้าหมายของการละเล่นคือการปราบคู่ต่อสู้ ด้วยการชนอีกฝ่ายหนึ่งล้มไป ใครทำสำเร็จคือผู้ชนะ หากลูกข่างยังคงปั่นต่อเนื่องไป การตัดสินจะมาจากระยะเวลาที่ลูกข่างของแต่ละฝ่ายสามารถหมุนได้ยาวนานที่สุด