ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ (332)

Sounds of Love and Sorrow เป็นภาพยนตร์ที่ปล่อยให้เราได้ยินเสียงแปล่งหูของขลุ่ยไป่วัน (Paiwan) ซึ่งหมายรวมถึงขลุ่ยที่เป่าด้วยจมูก ทั้งนี้ คล้องกับตำนานของงอสรพิษยาวร้อยก้าว เนื้อหาของภาพยนตร์ยังบอกเล่าถึงชีวิตคนสูงวัยของกลุ่มชน และเรื่องเล่าจากอดีตที่สะท้อนให้เห็นความรุ่มรวยของชีวิตชนชาวไป่วันในไต้ หวั่น ผู้อาวุโสของกลุ่มย้อนให้เห็นวันชื่นคืนสุขในวัยเยาว์และช่วงเวลาแห่งความรัก
วิดีโอเรื่องนี้เป็นการสัมภาษณ์ชนพื้นเมืองที่เรียกว่า Yanomami พวกเขามีคำถามย้อนไปเมื่อปี 1968 ที่ขณะนั้น Napoleon Chagnon และ James Neel ได้เข้ามาในเวเนซุเอลาและบราซิลเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดพวกเขาไปทำวิจัย วิดีโอนำเสนอให้เห็นถึงการเอาตัวอย่างเลือดของ Yanomami ไปกับสิทธิมนุษยชนของชาวพื้นเมืองเหล่านี้ รวมทั้งจริยธรรมในการวิจัยทางการแพทย์ที่ทำด้วย ในขณะที่ได้ชาวพื้นเมืองก็เรียกร้องที่ให้นำตัวอย่างเลือดของพวกเขากลับมา ด้วย In this video you see interviews with some of the Yanomami people. They…
Ikat เป็นเทคนิคสำหรับการย้อมสีเส้นด้ายก่อนเข้าสู่กระบวนการทอผ้า วิธีการทอผ้าลักษณะนี้เป็นเอกลักษณ์ของผู้อพยพที่มาจากดินแดนเติร์กเมนิสถาน ของสหภาพโซเวียต และปัจจุบันการทอผ้าแบบนี้ยังคงมีให้เห็นในหมู่บ้าน Qorcangu ประเทศอัฟกานิสถาน Ikat is a technique for dyeing yarn before weaving. Immigrants from Turkmenistan in the USSR still practice this method in the village of…