ช่างใช้มีพร้าตัดไม้ไผ่ตามขนาดที่ต้องการ แล้วผ่าไม้ไผ่ตามยาว จากนั้น แผ่ออกให้มีลักษณะแบนออก ไม้ฟากถูกตากให้แห้งโดยมีท่อนไม้ถ่วงให้ลำไม้ไผ่แผ่ออก

A bamboo stalk is split with the hewing-knife by slashing open the knots. After this it is torn open lengthwise and spread out flat. The board is then laid to dry across two girders and weighted with a chunk of wool.

ชิ้นไม้หนา ความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และหน้ากว้าง 8 เซนติเมตร ถูกเหลาให้มีปลายแหลม และเพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรง ช่างจะใส่ตะปูที่ปลายลูกข่าง ส่วนสายส่งแรงจะทำจากชิ้นไม้เล็กๆและเชือกที่ฟั่นกัน ในการเหวียงลูกข่าง จะต้องใช้เชือกส่งแรงดังกล่าว

A wooden block of about 15 cm length and about 8 cm in diameter is, with a chopping knife, worked up into a conic whipping tip. For strengthening a nail of hard wood is put into its peak. Then a whip is made out of a wooden stick and a twisted cord of fiber. With this whip, the whipping top is set rotating.

เปลือกไม้จากต้นกำยานในลักษณะชิ้นเล็กๆ ซึ่งตากแห้งบนหลังคา จะถูกเก็บมารวมไว้ในตะกร้า และนำไปใส่ไว้ในครกไม้ จากนั้น เปลือกเหล่านี้ถูกตำเป็นผงเล็กๆ แล้วนำไปร่อนบนตะแกรงไม้ไผ่ จนได้ได้ผงลักษณะคล้ายแป้ง สำหรับการขึ้นรูปธูป เป็นการนำไม้เล็กยาวชุบด้วยของเหลวเหนียวจากเรซินจุ่มไปในผงดังกล่าว ทำซ้ำหลายครั้งจนได้ความหนาของตัวธูปอย่างที่ต้องการ

Pieces of bark from the incense tree, dried on the roof, are filled into a basket, carried to a wooden tread mortar, and pounded. Then it is fed through a wire sieve onto a woven window. Finally, the fine, flourlike dust is poured over long rods, which had been dipped beforehand in a sticky resin solution. This is repeated until the joss-sticks have reached the required thickness.

ช่างได้ตัดไม้ชิ้นหนึ่งจากตอไม้ด้วยขวาน และใช้มีเหลาส่วนตัวหน้าไม้ จากนั้น บากตำแหน่งที่ประดับธนู คันธนูทำจากไม้ไผ่ โดยจะมีการเหลาและปรับแต่งให้เหมาะสมกับตัวหน้าไม้ หลังจากที่มีการปรับแต่งตำแหน่งของคันธนูและตัวหน้าไม้แล้ว คันธนูจะถูกขึงให้โค้งด้วยเชือกปอ หลังจากทดลองความยืดหยุ่นของเส้นเชือก ธนูที่เหลาเตรียมพร้อมไว้แล้ว จะใช้ในการทดลองยิง

A piece of wood is chopped from a tree-stump with an axe and cut with the cutting knife to a cross-bow shaft. The position of the bow is chiseled out. The bamboo bow is whittled, tried several times in the shaft, and then wedged firmly in position. After notch, groove and trigger have been positioned on the shaft, the bow is strung with twisted hemp fibers. After the elasticity test, arrows are whittled and trial shots carried out.

จากลำต้นไม้ที่โค่นลงมา ช่างได้ตัดไม้มีความยาวประมาณ 30 ซ.ม. ออกมาหนึ่งท่อน วาดวงกลมบนหน้าไม้เพื่อนำมาทำเป็นครก จากนั้นนำมาขุดด้วยสิ่วกลม ใช้ไม้ถากและเกลาด้านนอก รวมทั้งทำหูหิ้วครก

A block of wood about 30 cm. long is cut with an axe out of a tree trunk. Measurements with compasses are taken at the upper cutting surface. The block is then hollowed out with a gouge, and its outer surface and handle are fashioned with a cutting knife.

จากลำต้นไม้ที่ตัดไว้ ช่างตัดไม้ออกมาท่อนหนึ่ง และตัดท่อนไม้นั้นออกเป็นแผ่นกระดานด้วยการใช้สิ่ว แผ่นกระดานที่ได้ถูกนำกลับบ้าน และนำมาเกลาให้เป็นกระดานแผ่นเรียบ นำมาเรียงเป็นตัวถังกลมยึดด้วยวงหวาย หลังจากนั้นจึงทำแผ่นรองก้นถัง

A block of wood is hacked out of tree-trunk and, by means of wedges, split into boards. The raw material is then brought home on a frame. The boards are fashioned into staves with the bush knife, hoops of rattan are fitted, and finally the bottom is cut out of a board and pressed into the tub.

ไม้ที่ใช้ในการทำผืนเสื่อจะถูกล้มด้วยมีดโต้ และหั่นเป็นท่อนยาวประมาณ 6 ฟุต และนำกลับมาที่หมู่บ้าน เปลือกไม้ด้านนอกจะถูกลอกออก ส่วนเยื่อไม้ด้านในจะถูกทุบด้วยค้อนไม้ ด้วยการม้วนเป็นทรงกระบอก หลังจากที่ทุบเสร็จแล้ว คนทำจะคลี่เยื่อออกในรูปของกระดาน และตากไว้บนราวตาก จากนั้น จะนำมาตัดเปิดคลี่ออก

A tree is fallen with a hewing knife, a block of about 6 ft. is cut off the trunk and taken to the village. The outer layer of the bark is separated by scratching, the bast layer beaten with a wooden hammer and rolled up to form a torus. After the beating the roll is unrolled into a tubular shape and hung to dry on a pole. On the following day the tubular piece of bast is taken down and cut open.