ในแถบจังหวัดทางใต้ของมณฑล Guangxi ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังมีหมอผี (Shamans) ที่ชาวเผ่านุง Nung เชื่อถือและยังทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรม (Shamanistic) ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตความเป็นอยู่และในสังคม โดยพิธีจะมีการขึ้นในวันแรกของเดือนทางจันทรคติ หมอผีที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านจะมาสวด และมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาเข้ามาร่วมพิธีและคอยดู คำทำนายของหมอผี หากพบว่าจะมีโรคภัยเกิดขึ้นหมอผีจะช่วยจัดการให้ โดยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือโดยผ่านกระบวนการทางพิธีกรรม (Shamanistic) ของเขาต่อไป

Thursday, 19 September 2013 10:34

Les Dieux de la Chine : Le livre des morts

ประเทศไต้หวันยังมีการจัดพิธีศพแบบดั้งเดิมตามลัทธิเต๋าปรากฏให้เห็น ในการประกอบพิธีกรรมต้องมีผู้ทำพิธีเพื่อทำหน้าที่สื่อสารระหว่างเทพเจ้าไป ยังผู้เสียชีวิต มีการเขียนสารถึงผู้เสียชีวิต และผู้ทำพิธีจะดำเนินการให้ต่อไป ชมพิธีกรรมซึ่งขั้นตอนและคล้ายๆเสมือนการแสดงได้จากภาพยนตร์สารคดี

Wednesday, 18 September 2013 14:29

Journal d'un ethnologue en Chine

Patrice Fava ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยาและเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เองด้วย ได้เดินทางไปยังชนบทของประเทศจีนที่ซึ่งยังคงมีประเพณีส่วนใหญ่สืบทอดมาจาก ลัทธิเต๋าซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งอธิบายให้เห็นถึงชีวิตสบายๆในพุทธศาสนาและลัทธิเต๋าในแถบเทือกเขา Huangshan ยังคงใช้ดำเนินชีวิตด้วยการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีซึ่งแบบแผนการดำเนินชีวิต เหมือนย้อนกลับไปยังศตวรรษที่สิบสี่ ยังมีการแสดงหุ่นกระบอกโบราณ การประดิษฐ์ตัวอักษรของบทกวี การทำก๋วยเตี๋ยวงดงาม งานเทศกาลของครีษมายันมีการแข่งเรือและกลอนสดร้องเพลงแข่งขันในจังหวัดที่หู หนาน การทำประมง การวาดภาพวาด ตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับยาในเมืองเฉิงตู ตลาดนกในกรุงปักกิ่ง ศิลปะการต่อสู้ต่างๆที่เราเห็นในตอนเช้าในสวนสาธารณะและถนนของเซี่ยงไฮ้