Thursday, 19 September 2013 14:15

Singapore gaga

สิงคโปร์กาก้าภาพยนตร์สารคดีเพลงความยาว 55 นาที ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีของสิงคโปร์ ซึ่งนำเสนอเรื่องราวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตที่ผ่านมาของชาวสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ดนตรีทั้งในด้านการรับรู้และการแสดงออกด้วยความภาคภูมิใจ บางชนิดเหลือเพียงคนรุ่นเก่าจำนวนไม่มากที่ยังแสดงให้เห็น เราอาจจะได้ยินเพลง buskers ตามท้องถนน ได้ยินเพลงเชียร์ลีดเดอร์จากโรงเรียน เพลงสวด ฯลฯ ทั้งหมดล้วนเป็นพลังขับเคลื่อนให้สิงคโปร์ก้าวสู่ความทันสมัยทั้งสิ้น นี้เป็นสารคดีเรื่องแรกของสิงคโปร์ที่สร้างขึ้นโดยมีคำบรรยายภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน