ภาพยนตร์แสดงการประดิษฐ์ลูกแบดมินตัน เริ่มต้นด้วยการตัดแท่งไม้ไผ่ที่มีความยาวประมาณ 10 ซม. และใช้ขนไก่ 3 เส้นติดทที่ปลายด้านหนึ่งของไม้ไผ่ การเล่นประกอบด้วยผู้เล่น 2 คน พวกเขาจะตีลูกแบดด้วยไม้ตีที่ทำจากไม้ เพื่อให้ลูกแบดโต้ไปมาในอากาศ

With a cutting knife, an approximately 10 cm long missile is cut from a bamboo stick, and three docked hens-feathers as flight-feathers are fixed in the top. The game between two Miao youths then begins; they bat the “shuttle-cock” to each with wooden racquets, the object being to keep it in mid-air.

ภาพยนตร์แสดงการเต้นรำและการละเล่นของเด็กสาวอาข่า ก) “Kasatscho” การเต้นที่ยืนเรียงหน้ากระดาน เข่าและส้นเท้าชิด กระโดดไปด้านหน้าที่ละน้อย ข) “Sabumina” การเต้นที่ยืนล้อมวงกลม ก้าวด้านข้างและชิดเข่า ค) “Selung-mo” การเต้นที่ยืนล้อมวง ก้าวด้านข้างและชิดเข่า ทั้งเวียนซ้ายและขวา ง) การยืนล้อมเป็นวง ร้องเพลง ส่ายสะโพก จ) การยืนล้อมเป็นวง ร้องเพลง ปรมมือ ย่อเขาและเอว ฉ) “Amu-patsala” การเต้นด้วยขาข้างเดียวที่มีการเกี่ยวขากันเป็นวง

การละเล่นวิ่งไล่จับของเด็กผู้ชาย หากแปลตามตัวอักษร “จงเข้าสู่ป่า และกลับสู่เหย้าเรือน” เป็นฉากการสมมติหนทางของการเข้าเถื่อนไพร และกลับออกมาในการแผ้วถางป่า รูปแบบของการวิ่งจะเป็นลักษณะที่คดเคี้ยวเหมือนการเคลื่อนตัวของงู และไขว้ไปมา เพื่อเป็นการบอกเล่าถึงหนทางในป่าลึก

A boys’ running game, literally “Go into the field and come back to the village.” The adults on the way to and from the fields in the forest clearings are imitated. Favorites are snakelike and twisting path patterns, imitating the winding jungle paths.

Wednesday, 18 September 2013 13:39

Miao (Thailand, Tak-Provinz): Wurspiel « Saba »

ลูกสะบ้าห้าถึงหกลูกวางเรียงอยู่บนผืนดิน เด็กน้อยสามคนโยนลูกสะบ้า เป้าหมายของเกมคือ แต่ละฝ่ายต้องตีหินของอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ที่สามารถตีหินได้จำนวนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

Five or six stones of the saba fruit are placed in a line on the ground. Three boys throw stones of the same type at them. The object of the game is for each player to knock down as many of the stones are still standing, throwing is done from the other side. This goes on until all stones have been knocked down. The player who has knocked down the largest number of stones is the winner.

ในระหว่างการเฉลิมฉลองงานปีใหม่ การละเล่นลูกบอลในเชิงพิธีกรรมประกอบด้วยผู้เล่นที่เป็นชายหนุ่มและหญิงสาว พรหมจรรย์ในสนามของหมู่บ้าน ทั้งสองฝ่ายจะหันหน้าเข้าหากันตามเส้นที่ได้ขีดไว้ จากนั้นเป็นการโยนลูกบอลจากฝ่ายหนึ่งไปยังฝ่ายตรงข้าม พร้อมไปกับการร้องเพลงและบทกลอน ในสถานที่ใกล้กันนั้น เด็กชายที่เยาว์วัยกว่าเล่นเกมแบดมินตัน ด้วยการตีไม้แบดมินตันกระทบกับลูกที่ทำจากไม้ไผ่และขนไก่ โต้กันไปมา ในบริเวณอื่นภายในหมู่บ้าน ปรากฏการละเล่นรูปแบบอื่น เช่น การเล่นลูกข่าง ระหว่างนั้นจะมีการยิงปีนเฉลิมฉลองเป็นระยะๆ

ลูกข่างหนึ่งถึงสองลูกปั่นอยู่บนพื้น เป้าหมายของการละเล่นคือการปราบคู่ต่อสู้ ด้วยการชนอีกฝ่ายหนึ่งล้มไป ใครทำสำเร็จคือผู้ชนะ หากลูกข่างยังคงปั่นต่อเนื่องไป การตัดสินจะมาจากระยะเวลาที่ลูกข่างของแต่ละฝ่ายสามารถหมุนได้ยาวนานที่สุด

One or two tops are placed in motion or on the ground. The object of the game is to knock them down by means of other tops. Whoever succeeds is the winner. If a top is hit but does not fall, the criterion becomes the length of time for which each top spins.

ชิ้นไม้หนา ความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และหน้ากว้าง 8 เซนติเมตร ถูกเหลาให้มีปลายแหลม และเพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรง ช่างจะใส่ตะปูที่ปลายลูกข่าง ส่วนสายส่งแรงจะทำจากชิ้นไม้เล็กๆและเชือกที่ฟั่นกัน ในการเหวียงลูกข่าง จะต้องใช้เชือกส่งแรงดังกล่าว

A wooden block of about 15 cm length and about 8 cm in diameter is, with a chopping knife, worked up into a conic whipping tip. For strengthening a nail of hard wood is put into its peak. Then a whip is made out of a wooden stick and a twisted cord of fiber. With this whip, the whipping top is set rotating.