ช่างได้ตัดไม้ชิ้นหนึ่งจากตอไม้ด้วยขวาน และใช้มีเหลาส่วนตัวหน้าไม้ จากนั้น บากตำแหน่งที่ประดับธนู คันธนูทำจากไม้ไผ่ โดยจะมีการเหลาและปรับแต่งให้เหมาะสมกับตัวหน้าไม้ หลังจากที่มีการปรับแต่งตำแหน่งของคันธนูและตัวหน้าไม้แล้ว คันธนูจะถูกขึงให้โค้งด้วยเชือกปอ หลังจากทดลองความยืดหยุ่นของเส้นเชือก ธนูที่เหลาเตรียมพร้อมไว้แล้ว จะใช้ในการทดลองยิง

A piece of wood is chopped from a tree-stump with an axe and cut with the cutting knife to a cross-bow shaft. The position of the bow is chiseled out. The bamboo bow is whittled, tried several times in the shaft, and then wedged firmly in position. After notch, groove and trigger have been positioned on the shaft, the bow is strung with twisted hemp fibers. After the elasticity test, arrows are whittled and trial shots carried out.