Wednesday, 18 September 2013 15:48

Touchez pas au Malang

ในปากีสถานแถบย่าน Buffaloes กรุง Rawalpindi เป็นแหล่งที่ผลิต ดัดแปลง ตกแต่งรถบรรทุกแปลกๆ ที่มีความสวยงามของรถบรรทุกที่นำำกลับมาใช้ใหม่ การทาสี การแกะสลักของพวกเขาบนตัวถังรถ เต็มไปด้วยภาพของศิลปะ ศาสนา การเมือง ประเพณี และบทกวีที่นิยม บนพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ เช่น ช่าง ช่างไฟฟ้า ผู้เชี่ยวชาญหม้อน้ำ จิตรกร ช่างปั้น ฯลฯ พวกเขาไม่ได้เป็นแค่นักตกแต่งรถบรรทุกเท่านั้น การสร้างงานของพวกเขาเริ่มต้นตั้งแต่ใช้ชิ้นจากรถบรรทุกฟอร์ดเก่าจากยุค อาณานิคม การทำงานมีการแลกเปลี่ยนและส่งผ่านความรู้จากผู้เชียวชาญไปยังเด็กฝึกหัด ใหม่ สถานที่แห่งนี้เป็นที่พบปะของผู้คนจากแดนไกล นักเรียน พ่อค้า นักเดินทาง เป็นต้น การตกแต่งของพวกเขาและอื่น ๆ ในรถก็เพื่อต้องการให้สิ่งที่เขาทำนั้นช่วยปกป้องอันตรายจากอุบัติเหตุบน ท้องถนน Malang จะช่วยรักษารถบรรทุกและผู้โดยสารไว้ให้ปลอดภัย

Wednesday, 18 September 2013 14:29

Journal d'un ethnologue en Chine

Patrice Fava ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยาและเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เองด้วย ได้เดินทางไปยังชนบทของประเทศจีนที่ซึ่งยังคงมีประเพณีส่วนใหญ่สืบทอดมาจาก ลัทธิเต๋าซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งอธิบายให้เห็นถึงชีวิตสบายๆในพุทธศาสนาและลัทธิเต๋าในแถบเทือกเขา Huangshan ยังคงใช้ดำเนินชีวิตด้วยการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีซึ่งแบบแผนการดำเนินชีวิต เหมือนย้อนกลับไปยังศตวรรษที่สิบสี่ ยังมีการแสดงหุ่นกระบอกโบราณ การประดิษฐ์ตัวอักษรของบทกวี การทำก๋วยเตี๋ยวงดงาม งานเทศกาลของครีษมายันมีการแข่งเรือและกลอนสดร้องเพลงแข่งขันในจังหวัดที่หู หนาน การทำประมง การวาดภาพวาด ตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับยาในเมืองเฉิงตู ตลาดนกในกรุงปักกิ่ง ศิลปะการต่อสู้ต่างๆที่เราเห็นในตอนเช้าในสวนสาธารณะและถนนของเซี่ยงไฮ้