Wednesday, 18 September 2013 10:13

Mr. Cool

DAO Yaodong เด็กหนุ่มกลุ่มชาติพันธุ์ Huayao Dai (Thai) อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจังหวัด Xinping ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีนมีชีวิตอยู่กับสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากโทรทัศน์ ภาพยนตร์จากแผ่นดีวีดีและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เข้ามากับคนงานโรงงาน น้ำตาลที่อยู่ใกล้เคียง ชีวิตของเขาก้าวเข้าไปรับอิทธิพลของสิ่งเหล่านั้นรวมทั้งชีวิตความเป็นเมือง รูปลักษณ์ใหม่ เช่นการสวมแว่นกันแดดใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนัง ซึ่งมาจากอิทธิพลของภาพยนตร์ที่เขาดู แต่ในขณะที่ผู้สูงอายุก็พยายามต่อสู้เอาสิ่งเก่าๆคืนมา Dao ซึ่งมีฉายาคือ Mr. Cool ก็เจริญรอยตามพี่ชายของเขาที่ไปทำงานในเมือง โดยละทิ้งชีวิตเกษตรกรและย้ายไปอยู่ในเมือง จากการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์ พบว่าสังคมได้รับผลกระทบจากความทันสมัยและสื่อที่เข้ามาคุกคามวิถีความเป็น อยู่ของหมู่บ้านเป็นอย่างมาก

Monday, 16 September 2013 09:48

Yap...how did you know we'd like tv?

Willy Gorongfel, ชาว Yapese เป็นทั้งผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศโทรทัศน์สถานี WAAB-TV ออกอากาศวันละ 8 ชั่วโมงให้คนบนเกาะ Yap ซึ่งอยู่ในเขตปกครองหมู่เกาะ Pacific Island หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ ไมโครนีเซีย (Micronesia) อยู่ในการดูแลของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ผู้คนบนเกาะนี้ได้รับการดูแลจากสหรัฐอเมริกา ความเป็นอยู่ต่างๆจึงได้รับอิทธิพลจากอเมริกาอย่างเต็มที่ ใน ปี 1979 สหรัฐได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้น และนำเอารายการของอเมริกามาออกอากาศ ค่านิยมแบบอเมริกาถูกนำมาเผยแพร่อย่างผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ แต่กระนั้นก็ตามชาว Yap ก็ได้รับประโยชน์จากโทรทัศน์แห่งนี้ในการรายงานข่าวท้องถิ่น แต่ก็มีชาว Yapese จำนวนไม่น้อยที่เห็นว่าโทรทัศน์ได้เข้ามาทำลายวัฒนธรรมของเขา โดยพยายามยัดเยียดวัฒนธรรมอเมริกันเข้าบนหมู่เกาะแห่งนี้

Monday, 16 September 2013 09:26

Eux et moi

หนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องแปลเป็นภาษาไทยว่า “พวกเขาและฉัน” (Eux et moi) เป็นเรื่องของนักมานุษยวิทยาที่เดินทางกลับไปแค้มป์ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ในนิวกินีซึ่งเป็นหมู่บ้านกลุ่มชนเผ่า เขาสามารถพูดภาษาของชนเผ่าได้จึงสามารถอยู่ร่วมกันได้ กลุ่มชนเผ่านี้เปลือยกายมีธนูเป็นอาวุธ มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายกับธรรมชาติหากินโดยการเก็บผัก ล่าสัตว์ ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับภูตผี เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาโดยเฉพาะการเข้ามาของนักมานุษยวิทยาก็จะสนใจและ คอยจับตาดูด้วยความสนใจทั้งในสิ่งของและความเป็นอยู่และความต้องการสิ่งของ เครื่องใช้ พวกเขายังใช้สิ่งของในการแลกเปลี่ยน แต่ในอนาคตสังคมเจริญพวกเขาก็คงต้องพบกับสิ่งอื่นที่จะเข้ามาอีกมากต่อไป ภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งคือ Le Ciel dans Jardin เป็นเรื่องต่อเนื่องของกลุ่มชนเผ่าเดียวกันกับเรื่องแรก นำเสนอชีวิตความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิต เป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าศึกษาค้นคว้า