ในแถบจังหวัดทางใต้ของมณฑล Guangxi ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังมีหมอผี (Shamans) ที่ชาวเผ่านุง Nung เชื่อถือและยังทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีกรรม (Shamanistic) ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสงบสุขในชีวิตความเป็นอยู่และในสังคม โดยพิธีจะมีการขึ้นในวันแรกของเดือนทางจันทรคติ หมอผีที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านจะมาสวด และมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมาเข้ามาร่วมพิธีและคอยดู คำทำนายของหมอผี หากพบว่าจะมีโรคภัยเกิดขึ้นหมอผีจะช่วยจัดการให้ โดยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือโดยผ่านกระบวนการทางพิธีกรรม (Shamanistic) ของเขาต่อไป

Thursday, 19 September 2013 10:35

Les disciples du Jardin des Poiriers

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงอุปรากรจีน หรือที่รู้จักกันทั่วไปคืองิ้ว เป็นการแสดงของเยาวชนจีนรุ่นใหม่ทั้งนี้เพื่อให้วัฒนธรรมการแสดงนี้ยังคง อยู่ต่อไป จะได้เห็นการฝึกฝนเยาวชนให้มีความสามารถด้านการร้อง การรำ การแสดงทางร่างกายด้วยการฝึกฝนตามรูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม จนกระทั้งสามารถที่จะแสดงออกได้เป็นอย่างดี

Wednesday, 18 September 2013 14:29

Journal d'un ethnologue en Chine

Patrice Fava ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยาและเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เองด้วย ได้เดินทางไปยังชนบทของประเทศจีนที่ซึ่งยังคงมีประเพณีส่วนใหญ่สืบทอดมาจาก ลัทธิเต๋าซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งอธิบายให้เห็นถึงชีวิตสบายๆในพุทธศาสนาและลัทธิเต๋าในแถบเทือกเขา Huangshan ยังคงใช้ดำเนินชีวิตด้วยการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีซึ่งแบบแผนการดำเนินชีวิต เหมือนย้อนกลับไปยังศตวรรษที่สิบสี่ ยังมีการแสดงหุ่นกระบอกโบราณ การประดิษฐ์ตัวอักษรของบทกวี การทำก๋วยเตี๋ยวงดงาม งานเทศกาลของครีษมายันมีการแข่งเรือและกลอนสดร้องเพลงแข่งขันในจังหวัดที่หู หนาน การทำประมง การวาดภาพวาด ตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับยาในเมืองเฉิงตู ตลาดนกในกรุงปักกิ่ง ศิลปะการต่อสู้ต่างๆที่เราเห็นในตอนเช้าในสวนสาธารณะและถนนของเซี่ยงไฮ้

Wednesday, 18 September 2013 12:26

Hakka : les Chinois tels qu'en eux-memes

ฮากกา Hakka เป็นชาวจีนฮั่นที่ พูดภาษาฮากกาอาศัยอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง, เจียงซี และฝูเจี้ยน ของประเทศจีน ที่มณฑลฝูเจี้ยนที่ตั้งถิ่นฐานเดิมของชาวจีนฮากกาเมื่อครั้งเดินทางอพยพเข้า มาทางตอนเหนือของจีน และได้ผ่านแม่น้ำ Tingjiang จากนั้นได้เดินทางไปยังมณฑลกวางตุ้งและส่วนอื่นของจีน ดังนั้นแม่น้ำ Tingjiang ถือว่ายังเป็นแม่น้ำแม่ของชาวฮากกา ที่มณฑลฟูเจี้ยถิ่นที่อาศัยของชาวฮากกามีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารที่มี เอกลักษณ์ไม่ไม่เหมือนใครเป็นที่รู้จักกันในชื่อ TU Lou ในอักษรจีนหมายถึงโครงสร้างดิน อาคารของ TU Lou จะมีลักษณะทรงกลมหรือสี่เหลี่ยม ได้รับการออกแบบเหมือนป้อมปราการขนาดใหญ่ที่รวมกันและมีหลายพาร์ทเมนต์ที่ ซับซ้อนอาคาร มีทางเข้าเพียงทางเดียว ไม่มีหน้าต่างที่ชั้นระดับพื้นดิน ในแต่ละชั้นจะได้การจัดสรรพื้นที่ใช้สอย เช่น ชั้นแรกเป็นที่พักปศุสัตว์ ชั้น 2 เก็บรักษาอาหาร และชั้นสามและสูงกว่าที่มีพื้นที่ใช้สอย TU - Lou ถูกสร้างขึ้นเพื่อต้านทานการโจมตีจากโจร ชาวฮากกกามีวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ รวมทั้งความเชื่อที่เป็นของชุมชน ดังนั้นในแต่ละปีก็จะมีการจัดการเฉลิมฉลองขึ้น

Wednesday, 18 September 2013 10:18

The son is not at home

Mr Xie ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่เมือง Dwan ซึงเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านไตในจังหวัด Dehong ซึงอยู่ในเส้นทางลักลอบค้ายาเสพติดจากพม่า ในปี 2002 ลูกชายของเขาได้ถูกจำกุมโดยรัฐบาลและถูกส่งไปยังสถานบำบัดยาเสพติดใน Chuxiong ทิ้งให้ Xie ต้องอยู่ลำพังกับภรรยาที่เจ็บป่วยโดยไม่มีเงินรักษาพยายาล ส่วนพืชผลที่ปลูกไว้ที่จะเก็บเกี่ยวก็เสียหายอีก ติดตามเรื่องราวชีวิตของพวกเขาได้จากภาพยนตร์

Mr. Xie lives in Dawan, a typical Dai village in province of Dehong that is part of a drug-smuggling route from Myanmar. In Spring 2002, the authorities sent his son to a drug rehabilitation center in Chuxiong, leaving Mr. Xie and his wife to care for themselves. Although he battles illness, he has no money for hospital treatment. Meanwhile, harvest season approaches, but the sugar cane and corn crops are left untouched in the fields.

Wednesday, 18 September 2013 10:13

Mr. Cool

DAO Yaodong เด็กหนุ่มกลุ่มชาติพันธุ์ Huayao Dai (Thai) อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจังหวัด Xinping ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีนมีชีวิตอยู่กับสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากโทรทัศน์ ภาพยนตร์จากแผ่นดีวีดีและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่เข้ามากับคนงานโรงงาน น้ำตาลที่อยู่ใกล้เคียง ชีวิตของเขาก้าวเข้าไปรับอิทธิพลของสิ่งเหล่านั้นรวมทั้งชีวิตความเป็นเมือง รูปลักษณ์ใหม่ เช่นการสวมแว่นกันแดดใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนัง ซึ่งมาจากอิทธิพลของภาพยนตร์ที่เขาดู แต่ในขณะที่ผู้สูงอายุก็พยายามต่อสู้เอาสิ่งเก่าๆคืนมา Dao ซึ่งมีฉายาคือ Mr. Cool ก็เจริญรอยตามพี่ชายของเขาที่ไปทำงานในเมือง โดยละทิ้งชีวิตเกษตรกรและย้ายไปอยู่ในเมือง จากการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์ พบว่าสังคมได้รับผลกระทบจากความทันสมัยและสื่อที่เข้ามาคุกคามวิถีความเป็น อยู่ของหมู่บ้านเป็นอย่างมาก

Tuesday, 17 September 2013 10:49

Daba : portrait of a Na shaman

กลุ่มชาติพันธุ์ Na เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูงเทือกเขา หิมาลัย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ หลังจากที่ไม่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาเป็นเวลานาน ผู้ที่ทำพิธีกรรมเรียกว่า Daba ปัจจุบันยังมีชายชราชื่อ Dafa Luzo ทำหน้าที่ดังกล่าวอยู่ ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวของขายชราคนนี้และพิธีกรรมที่เกิดขึ้นให้ เห็น

After more than a quarter of a century without any form of religious ceremony, the Na, an ethnic group living on the Himalayan plateau, began openly practising their religion again in the early 1990s. Their priests are called daba. Among the few old shamans who are still living today, Dafa Luzo is the most remarkable. As the main character in the film, we see him looking after his farm and his family, as well as performing rituals to expel all unclean spirits and demons and honour his ancestors. His main worry, and his greatest hope, is to make sure his knowledge is safely handed down to the next generation.

Friday, 13 September 2013 16:54

Depending on heaven

เป็นเรื่องของชนเผ่ามองโกลในประเทศจีน ภาพยนตร์มี 2 ตอน ตอนแรกนำเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมองโกลที่เร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมของช่วงเวลา ตอนที่ 2 ก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวของความเป็นอยู่ของชาวมองโกลที่เผชิญกับความ เปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ แต่ความเป็นอยู่ก็ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับความเชื่อที่มีอยู่

The film is in two parts and focuses on the Mongols living in the Inner Mongolia Autonomous Region of China. Part One (28 minutes) follows the life of a nomadic Mongol family on their yearly journey following their herds across north China. Part Two (28 minutes) gives a more contemporary view of the Mongols trying to reclaim the desert in a more sedentary lifestyle currently encouraged by the Chinese government. The second section highlights disturbing environmental issues regarding the destruction of these northern grasslands.