Monday, 16 September 2013 09:40

Cannibal Tours

ภาพยนตร์เรื่องนี้เนื้อหากึ่งท่องเที่ยวและสอดแทรกด้วยเรื่องจริงจากสารคดี เดิม โดยได้จัดให้มีการท่องเที่ยวไปยังดินแดนที่ครั้งหนึ่งเป็นที่อาศัยของมนุษย์ กินคนของกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีฐานะ และใช้การเดินทางโดยเรือสำราญไปตามแน่น้ำ Sepik ในประเทศปาปัวนิวกินี มันเป็นความพยายามที่จะนำไปสู่สถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยมีอารยะธรรมของมัน อยู่ แต่ทว่าปัจจุบันความเจริญเริ่มเข้าไปถึง คุณค่าของวัฒนธรรมเดิมเหล่านั้นก็จะสูญหายไปเหลือแต่เพียงการแสดง และการขายของเพื่อแลกกับเงินตราที่จะได้มาแทน