OUR WAR

Rate this item
(0 votes)

ภาพยนตร์โดย วาลิด นาวินพัฒนรัตน์, ชมพูนุช ทองแป้น, อัสรีนา อารง

ระยะเวลา 10.30 นาที

 

ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเอาทั้งความรุนแรงจากสถานการณ์ และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน มาคลี่กางให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้พบเจอจนเป็นเรื่องปกติ แต่ความ “ปกติ” นี้ จะดำเนินเช่นนี้ตลอดไปหรือเป็นความรุนแรงที่รอวันปะทุ Our War ไม่ได้ตอบ แต่จะถามคนดูด้วยคำถามนี้

Additional Info

  • สถานที่ถ่ายทำ / Location: ปัตตานี
  • หัวข้อการศึกษา / Subjects: การศึกษาและความรู้, ความสัมพันธ์ทางสังคม, ปัญหาสังคม, ศาสนา / พิธีกรรม, เหตุการณ์ประจำวัน
  • ปี: 2561
  • ผู้ผลิต / filmmakers: วาลิด นาวินพัฒนรัตน์, ชมพูนุช ทองแป้น, อัสรีนา อารง
  • ผู้อำนวยการผลิต / Producer: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)/ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) /สหภาพยุโรป (EU) / ThaiPBS
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง / Reference:

    http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/rKFVNGJ0djUx/3109

Read 416 times Last modified on Friday, 18 January 2019 15:01

Media

More in this category: « ONE MORE TIME