LINE (เพศทางเลือก)

Rate this item
(0 votes)

ภาพยนตร์โดย ชนสรณ์ แวหะมะ, ณัฐริณีย์ สุหลง, วิภาวนี อักษรชู

ระยะเวลา 10 นาที

 

การพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คนในครอบครัวและสังคมยอมรับในการเป็นเพศทางเลือกของตัวเอง เป็นประเด็นหลักที่หนังเลือกหยิบมานำเสนอ รวมไปถึงทุกข์และสุข ความกดดัน การยอมรับหรือไม่ยอมรับต่อเพศทางเลือกในจังหวัดชายแดนใต้จะถูกพิสูจน์ หรือเสนอผ่านเงื่อนไขอะไร ต่างหรือเหมือนกับที่อื่นหรือไม่อย่างไร

Additional Info

  • สถานที่ถ่ายทำ / Location: นราธิวาส
  • หัวข้อการศึกษา / Subjects: การศึกษาและความรู้, ความสัมพันธ์ทางสังคม, เครือญาติและการจัดระเบียบทางสังคม, เพศและการสืบพันธุ์, ภาษาและการสื่อสาร, วัฏจักรชีวิต, เหตุการณ์ประจำวัน
  • ปี: 2561
  • ผู้ผลิต / filmmakers: ชนสรณ์ แวหะมะ, ณัฐริณีย์ สุหลง, วิภาวนี อักษรชู
  • ผู้อำนวยการผลิต / Producer: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)/ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) /สหภาพยุโรป (EU) / ThaiPBS
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง / Reference:

    http://channel.sac.or.th/th/website/video/playlist/rKEzamJ0ZXhQdjU5MQ--/3106

Read 491 times Last modified on Friday, 18 January 2019 14:51

Media