ความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง (Comments or Facts)

Rate this item
(0 votes)

หนังสั้นที่ชวนผู้ชมตั้งคำถามเกี่ยวกับ “มลายูมุสลิม” ผ่านวิถีอิสลาม ที่มีฉากหลังเป็นเรื่องราวและบรรยากาศในพื้นที่ที่งดงามชวนให้ติดตาม และชวนสำรวจว่าสิ่งที่เราได้รับรู้และได้ยินเกี่ยวกับมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น แท้จริงแล้วเป็น “ความเห็น” หรือ “ข้อเท็จจริง” กันแน่

Set in a beautiful scenery of Thailand's deep south, this short story invites the audience to explore  “Melayu Muslim” through Islamic way of life and moves them to questions whether or not the perceptions we learn about “Melayu Muslim” in deep south provinces are actually " facts".

 

 

Additional Info

  • หัวข้อการศึกษา / Subjects: ความสัมพันธ์กับคนต่างชาติและคนต่างชาติพันธุ์, ความสัมพันธ์ทางสังคม, เทคโนโลยีและวัฒนธรรมวัตถุ, ปัญหาสังคม, ภาษาและการสื่อสาร, ศาสนา / พิธีกรรม, เหตุการณ์ประจำวัน
  • ปี: 2560
  • ผู้ผลิต / filmmakers: ภาษ สมาแอ, รุสะนี สมาแอ และอามีน สมาแอ
  • ผู้อำนวยการผลิต / Producer: ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ สหภาพยุโรป (EU)/ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง / Reference:

    https://www.youtube.com/watch?v=B_npy9GtkkU

Read 562 times Last modified on Thursday, 22 March 2018 10:48

Media