ภาษาพาวุ่น (Languages Messed Up )

Rate this item
(0 votes)

เรื่องราวในโรงเรียนสุดวุ่นของเพื่อนร่วมห้องต่างศาสนา คนหนึ่งพุทธ อีกคนมุสลิม ที่ขัดแย้งกันด้วยเรื่องของภาษา เมื่อคนหนึ่งไม่พูดภาษาไทย อีกคนก็ฟังภาษามลายูไม่เข้าใจ ความขัดแย้งนี้บานปลายจนเกือบนำไปสู่การใช้ความรุนแรง

Two classmates with different religious beliefs are having a disagreement caused by language barriers. One does not speak Thai and the other does not understand Melayu. Their disagreement persists and almost turns to violence that they might regret.

 

 

Additional Info

  • สถานที่ถ่ายทำ / Location: ยะลา
  • หัวข้อการศึกษา / Subjects: ความสัมพันธ์กับคนต่างชาติและคนต่างชาติพันธุ์, ภาษาและการสื่อสาร, เหตุการณ์ประจำวัน
  • ปี: 2560
  • ผู้ผลิต / filmmakers: นัสริน เจะฮะ, นูรีฮัน ลายามุง และนิอัสมาลีน หะยีมะซะ
  • ผู้อำนวยการผลิต / Producer: ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ สหภาพยุโรป (EU)/ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง / Reference:

    https://www.youtube.com/watch?v=kuFsXVpxJjw

Read 622 times Last modified on Thursday, 22 March 2018 10:48

Media