ฮิญาบ (Hijab)

Rate this item
(0 votes)

หญิงสาวชาวพุทธ มีความจำเป็นต้องเดินทางไปปัตตานีในช่วงพลบค่ำ ท่ามกลางผู้โดยสารมุสลิม ความมืดมิด และเสียงสื่อสารด้วยภาษาที่เธอไม่เข้าใจ รวมกันเป็นความหวาดระแวง และหวาดกลัวอันตรายจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้น เธอจะจัดการความรู้สึกและแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไร

A Buddhist woman is travelling solo to Pattani in the evening. Being surrounded by Muslim passengers, darkness, and the language that she doesn’t understand, she starts to develop fears and suspicion based on volatile violence of the region in the past. How will she deal with the situation and the feelings emerged?

 

 

Additional Info

  • สถานที่ถ่ายทำ / Location: สงขลา
  • หัวข้อการศึกษา / Subjects: ความสัมพันธ์กับคนต่างชาติและคนต่างชาติพันธุ์, ความสัมพันธ์ทางสังคม, ปัญหาสังคม, เหตุการณ์ประจำวัน
  • ปี: 2560
  • ผู้ผลิต / filmmakers: ทรงพล สิทธิพูล, สุรศกดิ์ เจ๊ะดือราแม และอิสริยาภรณ์ ณ สงขลา
  • ผู้อำนวยการผลิต / Producer: ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ สหภาพยุโรป (EU)/ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง / Reference:

    https://www.youtube.com/watch?v=DqZ_yw5MdsU

Read 459 times Last modified on Thursday, 22 March 2018 10:48

Media