เพื่อนแท้ (A True Friend)

Rate this item
(0 votes)

แบและสุฤทธิ์ เป็นเพื่อนรักกันแต่เด็ก เวลาทำให้พวกเขาห่างกัน แต่เวลาก็นำพาให้พวกเขากลับมาพบกันอีกครั้ง  พร้อมกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตของสุฤทธิ์

Bea and Surit have been best friends since childhood. Time separated them, but also brought them back together during the turning point in Surit’s life.

 

 

Additional Info

  • สถานที่ถ่ายทำ / Location: นราธิวาส
  • หัวข้อการศึกษา / Subjects: ความสัมพันธ์กับคนต่างชาติและคนต่างชาติพันธุ์, วัฏจักรชีวิต
  • ปี: 2560
  • ผู้ผลิต / filmmakers: ฟาอีส หาแวบือซา, มูหามะซูเบร์ เด็ง และแวมูฮำหมัดฟาริด แวอุเซ็ง
  • ผู้อำนวยการผลิต / Producer: ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ สหภาพยุโรป (EU)/ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  • เอกสารที่เกี่ยวข้อง / Reference:

    https://www.youtube.com/watch?v=7QpMBhh1CaE

Read 468 times Last modified on Thursday, 22 March 2018 10:52

Media