อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ
เครื่องดนตรี
พาหนะและการเดินทาง
ของเล่นและการละเล่น
เครื่องสวมศีรษะ
เครื่องมือต่อเรือไม้
เครื่องมือล่าสัตว์
เครื่องมือดักสัตว์
เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องมือเกษตร
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า
อุปกรณ์รักษาโรค
เครื่องใช้อื่นๆ

ทั้งหมด 191 รายการ

 

กะจ๋ม

(ของเล่นและการละเล่น)

กะจ๋ม(กระจ๋ม)เป็นชฏาประเภทหนึ่ง ใช้สวมศีรษะคล้ายหมวก
 

กะล่ง

(ของเล่นและการละเล่น)

กะล่งเป็นของเล่นสำหรับเด็กหญิงที่ใช้ไม้คานหาบเล่นขายของ โดยทำจากกะลามะพร้าว
 

กะลาเขาควาย

(ของเล่นและการละเล่น)

กะลาเขาควาย บางแห่งเรียก ควายกะลาหรือเขาควายกะลา เป็นของเด็กเล่นในสมัยก่อนมักเล่นกัน 2 คน
 

กะลาเคาะจังหวะ

(ของเล่นและการละเล่น)

กะลาเคาะจังหวะ เป็นเครื่องดนตรีของเด็กชนิดหนึ่ง ใช้เขย่าประกอบกับเครื่องดนตรีอื่นๆ ทำเป็นจังหวะและมีความไพเราะยิ่งขึ้น
 

กังหัน

(ของเล่นและการละเล่น)

กังหัน เป็นของเล่นพื้นบ้านที่เรียกตามวัสดุที่นำมาทำกังหัน เช่น กังหันใบเพกา กังหันใบลาน กังหันใบตาล กังหันดอกไม้ไผ่
 

กังหันกระดาษ

(ของเล่นและการละเล่น)

ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และเสริมสร้างความเข้าใจในหลักกลศาสตร์ ซึ่งมักจะนำไปใช้กับเด็กโต
 

กังหันสะเทือน

(ของเล่นและการละเล่น)

กังหันสะเทือน เป็นของเล่นประเภทเดียวกับ “กำหมุน”
 

กังหันหมุน

(ของเล่นและการละเล่น)

กังหันหมุนหรือใบหมุน เป็นของเล่นพื้นบ้าน มีลักษณะวิธีทำคล้ายบั่นบื้อ ใช้เชือกดึงไปมา ทำให้ใบกังหันหมุนได้อย่างรวดเร็ว