อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ
เครื่องดนตรี
พาหนะและการเดินทาง
ของเล่นและการละเล่น
เครื่องสวมศีรษะ
เครื่องมือต่อเรือไม้
เครื่องมือล่าสัตว์
เครื่องมือดักสัตว์
เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องมือเกษตร
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า
อุปกรณ์รักษาโรค
เครื่องใช้อื่นๆ

ทั้งหมด 191 รายการ

 

ก๋ง

(ของเล่นและการละเล่น)

คันกระสุน ใช้ลูกดินปั้นกลมๆ ตากให้แห้งเป็นลูกกระสุน ซึ่งเด็กๆ มักจะทำไว้เล่นหรือล่าสัตว์ขนาดเล็ก
 

กงจักร

(ของเล่นและการละเล่น)

กงจักร เพราะทำมาจากฝาจีบตีให้ราบแล้วเจาะรู ขอบคมหยัก และร้อยเชือกดึง-ผ่อนไปมาเกิดการหมุนลักษณะคล้ายกงจักร
 

กระดานชนวน

(ของเล่นและการละเล่น)

กระดานชนวนแรกมีในเมืองไทยเป็นของนำเข้ามาจากต่างประเทศประมาณสมัยรัชกาลที่ 5
 

กระบอกเลียนเสียงน้ำไหล

(ของเล่นและการละเล่น)

กระบอกเสียงนี้พบได้ทั่วไปในไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย กระบอกเสียงนี้ทำเลียนแบบเสียงธรรมชาติ
 

กระบอกเลียนเสียงฟ้าร้อง

(ของเล่นและการละเล่น)

กระบอกเลียนเสียงร้อง เมื่อเขย่าจะเกิดเสียงคล้ายเสียงฟ้าร้อง ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้เด็กรู้จักธรรมชาติ
 

กระโดดเชือก

(ของเล่นและการละเล่น)

การกระโดดเชือกเป็นการออกกำลังกายช่วยพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและยังเป็นการออกกำลังกายที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกต่ำ
 

กลองกิ่ง

(ของเล่นและการละเล่น)

กลองกิ่ง เป็นกลองของเล่นที่เด็กใช้ไม้ตี มีเสียงดังคล้ายเสียงขิม และเสียงพิณ
 

กลองหนังกบ

(ของเล่นและการละเล่น)

ของเล่นที่เลียนแบบและใช้วิธีประดิษฐ์เดียวกับการทำกลองขนาดใหญ่