อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ
เครื่องดนตรี
พาหนะและการเดินทาง
ของเล่นและการละเล่น
เครื่องสวมศีรษะ
เครื่องมือต่อเรือไม้
เครื่องมือล่าสัตว์
เครื่องมือดักสัตว์
เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องมือเกษตร
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า
อุปกรณ์รักษาโรค
เครื่องใช้อื่นๆ

ทั้งหมด 7 รายการ

 

ก่วยเล้ย

(เครื่องสวมศีรษะ)

หมวกเจ๊ก หมวกก่วยเล้ย หรือหมวกกุ้ยเล้ย ภาษาจีนกลางเรียกว่าหมวกกุยและ เป็นหมวกปีกกว้างทรงกลมยอดแหลม ใช้สวมศีรษะเพื่อกันแดดกันฝน
 

กุบกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

(เครื่องสวมศีรษะ)

กุบกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง หรือหมวกของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยง รูปร่างคล้ายหมวกปีกกว้าง สานด้วยตอกไม้ไผ
 

กุบกาบ

(เครื่องสวมศีรษะ)

เครื่องสวมศีรษะของชาวไตในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเภทเดียวกับงอบ ทำด้วยกาบไผ่
 

กุบแมงดา

(เครื่องสวมศีรษะ)

เครื่องสวมหัวประเภทงอบ สานด้วยตอกไม้ไผ่สองชั้นเป็นรูปร่างคล้ายแมงดานา
 

กุบไต

(เครื่องสวมศีรษะ)

กุบไตคือกุบของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำด้วยตอกไม้ไผ่ มีปีกรอบ กระหม่อมแหลม
 

หมวกใบลาน

(เครื่องสวมศีรษะ)

หมวกใบลาน หรือ งอบ เป็นเครื่องสวมศีรษะป้องกันแดดและฝน รูปร่างคล้ายจานคว่ำหรือกระจาดคว่ำ
 

เปี้ยว

(เครื่องสวมศีรษะ)

เปี้ยวเป็นเครื่องสวมศีรษะกันแดดกันฝนประเภทงอบ เย็บด้วยใบจากหรือใบสาคู