อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ
เครื่องดนตรี
พาหนะและการเดินทาง
ของเล่นและการละเล่น
เครื่องสวมศีรษะ
เครื่องมือต่อเรือไม้
เครื่องมือล่าสัตว์
เครื่องมือดักสัตว์
เครื่องมือจับสัตว์
เครื่องมือเกษตร
เครื่องใช้และอุปกรณ์ในครัว
เครื่องใช้ในครัวเรือน
ผ้า และอุปกรณ์ทอผ้า
อุปกรณ์รักษาโรค
เครื่องใช้อื่นๆ

ทั้งหมด 22 รายการ

 

กูดปิด

(เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ)

อุปกรณ์สำหรับการบันทึกเอกสารโบราณประเภทพับสา หรือ ปั๊บสา
 

ขันกระหย่อง

(เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ)

ขันกระหย่องหรือขันกะย่อง เป็นภาชนะที่สานด้วยตอกไม้ไผ่ชนิดหนึ่งของชาวอีสาน มีรูปร่างคล้ายพาน
 

ขันน้ำมนต์

(เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ)

ขันน้ำมนต์ เป็นเครื่องใช้ในพิธีกรรมอย่างหนึ่ง ในสมัยโบราณใช้สำหรับบรรจุน้ำลอยด้วยดอกมะลิ เอาไปตั้งหน้าหิ้งบูชาพระเวลาสวดมนต์
 

จางอ๊ะย่าง

(เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ)

เครื่องแต่งกายในพิธีบวชของมอญเรียกว่าชุดจางอะยาง หรือ จางอ๊ะย่าง มีความหมายว่าเครื่องแต่งตัว
 

ชุดเซิ้งบั้งไฟ

(เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ)

ขบวนเซิ้งบั้งไฟงานบวงสรวงเจ้าพ่อของบ้านขี้เหล็กใหญ่มีความพิเศษแปลกตากว่าขบวนเซิ้งของบ้านอื่นที่ชุดเซิ้งบั้งไฟ
 

ตาลปัตร

(เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ)

ตาลปัตร คือ พัดทำด้วยใบตาล มีด้ามยาว สำหรับพระภิกษุถือบังหน้าในพิธีกรรม
 

ติ้ว

(เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ)

ติ้วทำจากไม้ไผ่เหลาเป็นซี่เล็กบาง บรรจุอยู่ในกระบอกทองเหลืองหรือกระบอกไม้ไผ่ เรียกกันว่ากระบอกเซียมซี ใช้เพื่อการเสี่ยงทาย
 

ตุ๊กตาศาลพระภูมิ

(เครื่องใช้ในพิธีกรรม ความเชื่อ)

ตุ๊กตาศาลพระภูมิเป็นตุ๊กตาที่ใช้ในพิธีกรรมอย่างหนึ่ง มีลักษณะเป็นตุ๊กตาปั้นรูปชายหญิง นุ่งห่มสีสวยสด นั่งคอยรับใช้พระภูมิ