เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน

การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่มุ่งไปที่ตัววัตถุ คุณลักษณะของวัตถุ และวัสดุที่ประกอบเป็นตัววัตถุขึ้นมา รวมถึงบางแง่มุมของวัตถุเหล่านี้ทำให้เข้าใจสังคม วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคม การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมจึงเป็นสาขาวิชาเชิงสหวิทยาการ ที่บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของ

เบ็ดกบ

เบ็ดกบเป็นเบ็ดชนิดเดียวกันกับเบ็ดปลานา  ชาวบ้านจะใช้ตกกบในช่วงฤดูฝน  ก่อนจะใช้ตกปลานา  กลางฤดูฝน&nb...

เบ็ดลอย

เบ็ดลอยเป็นเบ็ดตัวใหญ่  ผูกเชือกต่อกับทุ่น  ที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่  เปลือกมะพร้าว โฟม  หรือฟองน้...

สุ่ม

สุ่มเป็นเครื่องมือที่ชาวบ้านออกแบบมาใช้ควบคุม ครอบ กักขังสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์ปีก ทำจากไม้ไผ่สานเป็นรูปครึ่งวงกล...

ไม้ตีหม้อ

อุปกรณ์ตีหม้อเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการขึ้นรูปหม้อหรือภาชนะอื่น ๆ โดยไม่ใช้แป้นหมุน ประกอบไปด้วย หินดุ เป็นอุปกร...

ก่องข้าว

ก่องข้าวเป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ มีรูปทรงแตกต่างกันไปตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น แต่โดยส่วนใหญ่จะมีรูปทรงคล้ายโถ มีส...

กระต่ายขูดมะพร้าว

กระต่ายขูดมะพร้าวเป็นเครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าว บริเวณโครงไม้ใช้สำหรับเสียบฟันขูดและใช้นั่งเวลาขูดมะพร้าว มีแผงฟัน...

หนังสะติ๊ก

หนังสะติ๊กเป็นเครื่องมือล่าสัตว์ที่รู้จักกันดี  เด็กเล็กๆ  ฝึกจับใช้ก่อนเครื่องมือล่าสัตว์ชนิดอื่นๆ ...

หน้าไม้

หน้าไม้เป็นเครื่องมือใช้ล่าสัตว์และเป็นอาวุธที่หวังผลตั้งแต่ระยะ 10 ถึง 30 เมตร  คำว่า  หน้าไม้  ไม...