กุบกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงคำอธิบาย

กุบกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง หรือหมวกกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยง รูปร่างคล้ายหมวกปีกกว้าง สานด้วยตอกไม้ไผ่เส้นเล็ก ๆ ส่วนแหลมของกระหม่อมสานด้วยสายเฉลว ปีกสานด้วยสานลายต่าง ๆ ตามความนิยมของแต่ละกลุ่มชน ขอบปีกมักใช้หวายประกับและถักให้มั่นคง กุบกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงอาจมีรูปทรงต่างกันบ้าง แต่การสานนั้นประณีตงดงามแทบทั้งสิ้น