กบขูดคำอธิบาย

กบขูด หรือ กบทวาย เป็นเครื่องมือที่ใช้ขัดผิวไม้ให้ผิวเรียบ มีลักษณะเป็นด้ามจับสองข้าง ตรงกลางมีช่องใส่ใบกบและลิ่ม มีทั้งชนิดที่ตัวกบทำด้วยไม้และทำด้วยเหล็ก ชนิดท้องตรงสำหรับชิ้นงานที่โค้งเข้าหรือวงกลม และท้องโค้งสำหรับชิ้นงานที่โค้งออกหรือครึ่งวงกลม