กบไสไม้คำอธิบาย

กบไสไม้เป็นเครื่องมือที่ใช้ขัดผิวไม้ให้มีผิวที่เรียบและได้รูปทรงตามต้องการ ประโยชน์ใช้สอยหลัก ๆ ของกบคือ ไสให้ผิวหรือหน้าไม้เรียบ

กบไสไม้ของไทยมี 2 แบบ คือ กบผิว และกบล้าง ขึ้นอยู่กับว่าต้องการไสแต่งไม้มากหรือน้อยต่างกัน