เปี้ยวคำอธิบาย

เปี้ยวเป็นเครื่องสวมศีรษะกันแดดกันฝนประเภทงอบ เย็บด้วยใบจากหรือใบสาคู รูปร่างคล้ายงอบ แต่ยอดแหลม ภายในมีรังสานด้วยตอกไม้ไผ่สำหรับสวมศีรษะเช่นเดียวกับงอบและกุบของภาคเหนือ