กุบไตคำอธิบาย

กุบเป็นเครื่องสวมศีรษะประเภทเดียวกับงอบ ใช้สวมกันแดดและฝน กุบไตคือกุบของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำด้วยตอกไม้ไผ่ มีปีกรอบ กระหม่อมแหลมคล้ายหมวกจีนหรือกุยเล้ย ส่วนที่สวมศีรษะใช้ตอกขดเป็นวงหรือถักเป็นเปียขดเป็นวง ให้ได้ขนาดที่สวมศีรษะได้พอดี เย็บติดกับกุบด้านใน ใช้แทนหมุงหรือรังงอบ