กลองหนังกบ



คำอธิบาย
กลองหนังกบเป็นทั้งของเล่นและเครื่องดนตรี สามารถทำเองได้ง่าย เพียงต้องหาหนังกบขนาดใหญ่ให้คลุมฝากระบอกได้มิด เป็นของเล่นที่เลียนแบบและใช้วิธีประดิษฐ์เดียวกับการทำกลองขนาดใหญ่ อาทิ กลองที่ขึงจากหนังวัว หนังควาย หนังเสือ หนังปลา เพราะหนังสัตว์มีความยืดหยุ่น เมื่อนำหนังกบมาขึงให้ตึงและรอแห้ง ใช้ไม้หรือมือตีจะเกิดเสียง
 
ประโยชน์ของการเล่นกลองหนังกบ
ด้านร่างกาย เรียนรู้หนังสัตว์ผ่านการสัมผัส ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กคอยขึงหนังกลองให้ตึงตอนประดิษฐ์ และขณะเล่นต้องควบคุมแรงที่มือไม่ให้หนักหรือเบาไป
ด้านจิตใจ เครื่องดนตรีทำให้รู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลิน หากประดิษฐ์เองสำเร็จและตีดังจะเกิดความภูมิใจในผลงาน
ด้านปัญญา ระหว่างเล่นเรียนรู้เรื่องเสียงที่เกิดจากการกระทบหนังกลองและสะท้อนในกระบอก หากลองเปลี่ยนวัสดุทั้งหน้ากลองและตัวกลองจะทำให้เห็นความแตกต่างของเสียง รวมทั้งทดลองใช้ดินน้ำมันมาแปะไว้ในกลองแล้วสังเกตเสียงที่ได้ยิน เรียนรู้ลักษณะของหนังสัตว์ตอนเปียกสามารถยืดหยุ่นดึงยืดได้ตามต้องการ และตอนแห้งกลับตึงและแข็งแรง
ด้านสังคม เมื่อมีกลองหนึ่งอันแล้ว สามารถประดิษฐ์เพิ่มและนำไปเล่นกับคนอื่นๆ ได้ เรียนรู้การแบ่งปันและสนุกร่วมกันกับผู้อื่น
 
วิธีทำ
เตรียมกระบอกไม้ไผ่หรือกระป๋องที่เจาะทั้งสองด้าน ลักษณะเป็นทรงกรวย ยาวประมาณหนึ่งฝ่ามือ นำหนังกบมาวางครอบปากกระป๋องโดยเอาด้านผิวขุระขระขึ้นจะขึงหน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้ หลังจากนั้นใช้หนังยางหรือเชือกรัดให้แน่น ดึงหนังกบให้ตึง หนังกบจะลื่นเพราะมีเมือก อาจจะใช้ยางมากกว่าหนึ่งเส้น เสร็จแล้วนำไปตากแดดให้หนังกบแห้งเพื่อส่งเสียงดังเวลาตี หากได้หนังกบแห้งมาทำควรนำไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนแล้วจึงมาขึงทำกลอง หลังจากนั้นจะตกแต่งกลองได้ตามต้องการ หากทำกลองสองหน้าสามารถผูกลูกตุ้มตรงกลางตัวกลอง เหวี่ยงสะบัดให้ตีกลองคล้ายป๋องแป๋ง
 
วิธีเล่น
ใช้มือหรือไม้มาตีที่หน้ากลองให้เกิดเสียง เล่นกันหลายๆ คน เล่นกันกับเครื่องดนตรีอื่นๆ หรือเครื่องเคาะอื่นๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้น รวมกันเป็นวง เกิดความสนุก
 
หมายเหตุ
หนังกบสามารถไปหาได้ที่ตลาดสดร้านที่ขายปลากบตัวเป็นๆ หากใครอยู่ในพื้นที่ที่จับกบได้ก็สามารถลงทุ่งไปจับมีอุปกรณ์จับกบมากมาย อาทิ สวิงตักอึ่งใช้ช้อนตักครอบตัวอึ่งกบได้ดี พุเป็นเครื่องมือล่ากบที่ใช้แรงลมเป่าให้ลูกดอกพุ่งเข้าไปแทงตัวกบ ขอกบเป็นลวดขนาดใหญ่ใช้เกาะเกี่ยวดึงกบให้ออกจากรู นอกจากนี้ยังมีแงบวางดักไว้บนดินปริ่มน้ำใส่ลูกปลาไว้ข้างในเป็นตัวล่อกบผ่านมาเห็นอยากกินลูกปลาข้างใน