กังหันสะเทือนคำอธิบาย

กังหันสะเทือน เป็นของเล่นประเภทเดียวกับ “กำหมุน” โดยอาศัยแรงสั่นสะเทือนจากก้านกังหันที่ถูกบั้งเป็นลูกคลื่น ทำให้ใบพัดของกังหันสะเทือนหมุน

 

วิธีทำ

1.เลือกไม้แข็งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. ความยาวประมาณ 20 ซม. ใช้มีดเหลาไม้ไล่ ขนาดใหญ่มาเล็ก โดยส่วนปลายเหลาไม้ให้มีลักษณะเป็นระลอกคลื่น ส่วนโคนไม้เหลาให้กลมไว้เป็นด้ามสำหรับให้มือจับ

2. ส่วนใบพัด ใช้มีดเหลาไม้เป็นลักษณะใบพัด แล้วเจาะรูตรงกลาง ยึดติดตะปูให้แน่นเข้า ไปกับกังหันลึกอย่างน้อยประมาณ 2.5 ซม.

3. ไม้ขูดสั่นสะเทือน เลือกใช้ได้ทั้งไม่ไผ่และไม้เนื้อแข็ง ความยาวประมาณ 15 ซม. เส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.7 ซม. เหลาให้กลมเหมาะมือ

 

วิธีเล่น

มือซ้ายจับที่ด้ามไม้ก้านกังหัน และอีกมือถือไม้ขูดสั่นสะเทือน พร้อมขูดไปมาที่ส่วน ระลอกคลื่น แรงสั่นสะเทือนของไม้จะส่งต่อทำให้เกิดคลื่นและทำให้ใบพัดหมุน  

วิดีโอ