กะล่งคำอธิบาย

กะล่งเป็นของเล่นสำหรับเด็กหญิงที่ใช้ไม้คานหาบเล่นขายของ โดยทำจากกะลามะพร้าว เพื่อสมมติเป็นแม่ค้าและผู้ซื้อของ ตามปกติแล้วชาวบ้านจะไปซื้อของที่ตลาด แต่บางทีผู้ขายของซึ่งมักเป็นหญิงมากกว่าชาย จะหาบตะกร้าหรือกระบุงใส่สิ่งของมาขายถึงที่บ้านเลย การหาบของมาขายในหมู่บ้านนี้ เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กหญิงจะเลียนแบบผู้ใหญ่ จดจำวิธีการมาเล่นขายของกันในขณะที่มีเวลาว่าง คิดประดิษฐ์นำกะลามะพร้าวเป็นที่ใส่สิ่งของ

 

วิธีทำ

1.ใช้กะลามะพร้าว เลือกขนาดด้านก้นเท่าๆ กัน ทำเป็นภาชนะสำหรับใส่สิ่งของ

2.ใช้มีดปลายแหลมเจาะรูกะลา 4 รู เพื่อร้อยเชือกกะลากับไม้คานหาบ

 

วิธีเล่น

เด็กจะหาบกะล่งใส่ก้อนหิน ดอกไม้ใบไม้ ฯลฯ สมมติว่าเป็นขนมประเภทต่างๆ ผู้ซื้อจะแกล้งกินขนมด้วยความเอร็ดอร่อย และจ่ายเงินหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของ ผู้เป็นแม่ค้าจะจัดเตรียมภาชนะใส่สิ่งของไว้พร้อม อาจใช้ใบตองกล้วย ใบไม้ หรือเศษกะลามะพร้าว เป็นที่ใส่อาหารที่สมมติขึ้น  

วิดีโอ