กรงนกคำอธิบาย

กรงเลี้ยงนกเขาหรือนกหัวจุก มักทำด้วยไม้ไผ่และไม้จริงประกอบกัน ซี่กรงทำด้วยไม้ไผ่ โครงทำด้วยหวาย มักทำเป็นรูปทรงกระบอก หรือทรงกลมป้อม ๆ อย่างลูกจันทน์ ส่วนหัวกรงโค้งมน มีขอสำหรับแขวนกรงทำด้วยเหล็กหรือทองเหลือง มีประตูปิดเปิดข้างกรง ภายในมีคอนให้นกเกาะและมีภาชนะสำหรับใส่อาหาร ใต้กรงมักมีกระด้งสำหรับรองมูลนก

กรงนกเขามีขนาดแตกต่างกัน กรงนกเขาขันหรือกรงนกเขาหม้อจะมีขนาดใหญ่กว่ากรงนกเขาชวา กรงนกเขาโดยทั่วไปจะสูงประมาณ 25-30 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร

ส่วนกรงนกหัวจุกทำด้วยไม้จริง ทรงสี่เหลี่ยม ซี่กรงทำด้วยไม้ไผ่ เหลาเป็นซี่กลมๆ ส่วนประกอบของกรงเป็นรูปดอกไม้และลวดลายต่าง ๆ เรียก "ทรงแกะดอก" ขอสำหรับแขวนกรงทำด้วยทองเหลือง นิยมหล่อเป็นรูปสัตว์ เช่น วัว นก มังกร