กบไสไม้คำอธิบาย

กบคือเครื่องมือแปรรูปไม้ให้ผิวเรียบและได้รูปทรงตามต้องการ การเรียกชื่อกบมักเรียกตามรูปร่างและลักษณะการใช้สอย เช่น กบคิ้ว คบโค้ง กบทวาย กบนาง กบบรรทัด กบบังใบ กบบัว เป็นต้น
 

ส่วนประกอบของกบคือ
 ตัวกบ ทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม ค่อนไปทางท้ายกบ จะเจาะเป็นช่องเอียงไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อใส่ใบกบ ด้านหน้าเจาะเป็นช่องให้ขี้กบออก มีช่องบังคับลิ่มหรือนม โดยใช้เหล็กกลม ๆ สอดขวางให้ลิ่มกระชับใบกบ เลยช่องใส่ใบกบไปทางท้ายจะเจาะรูแล้วสอดไม้อีกแท่งหนึ่งให้ทะลุทำเป็นมือจับ
 

ใบกบ เป็นแผ่นเหล็กบาง ๆ กว้างเท่ากับช่องตัวกบ ยาวมากกว่าความหนาของตัวกบ ปลายด้านหนึ่งเอียงลาดคมคล้ายคมสิ่ว ตอนบนมีช่องทะลุตามความยาวของใบสำหรับใส่สลักเกลียวจากฝาประกับเพื่อยึดให้แน่น
 

ฝาประกับ เป็นแผ่นเหล็กมีความกว้างและหนา ปลายด้านล่างโค้งเข้าหาใบกบ ตอนบนด้านหลังมีสลักเกลียวสำหรับยึดกับช่องใบกบเพื่อขันให้แน่น ฝาประกับจะบังคับไม่ให้ขี้กบติดค้างอยู่ในช่อง ทำให้ไสไม้ได้สะดวกขึ้น
 

ลิ่ม แผ่นไม้กว้างเท่าใบกบ ส่วนบนหนากว่าส่วนล่าง ใช้ตอกอัดช่องระหว่างฝาประกับกับนม ให้ฝาประกับกับใบกบขัดกันแน่นอยู่ในตัวกบ
 

มือจับ ไม้แท่งกลมหรือรี ด้านหนึ่งใหญ่ปลายเรียว ใช้สอดเข้าไปในตัวกบให้ยื่นออกด้านข้างทั้งสองข้าง ยาวพอให้จับได้สะดวก