ไม้มือเสือคำอธิบาย


เครื่องมือสางหญ้าคาหรือแฝก (ไพหญ้า) ลักษณะเหมือนไม้ปากกา แต่ต่างกัน โดยไม้มือเสือจะทำจากไม้ไผ่สี่ซี่ ที่เรียกว่าไม้มือเสือเพราะมีปลายแหลมคมคล้ายเล็บเสือ ถ้าเป็นภาคเหนือตนบนจะเรียกอุปกรณ์นี้ว่า “ไม้สางคา”

วิธีทำคือ นำไม้ไผ่สีสุกลำโตหนึ่งปล้องยาวประมาณ 30 ซม. มาผ่าซีก โดยไม้ไผ่หนึ่งปล้อง ทำไม้มือเสือได้สองอัน จากนั้นจึงเหลาไม้ไผ่ผ่าซีกให้เรียบแบน ถากและเหลาด้านปลายให้เป็นซี่แหลมคมเหมือนส้อมรวมสี่ซี่ ช่องว่างของแต่ละซี่คือ 2 ซม. ยาว 15-20 ซม. ส่วนมือจับจะเหลาเรียวตรงปลายเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน อาจเจาะรูเพื่อร้อยเชือกสำหรับแขวน

เวลาใช้งาน ชาวบ้านจะแบ่งต้นหญ้าคาจากฟ่อน มือหนึ่งกำยอดหญ้าคายกให้สูง อีกมือหนึ่งจับไม้มือเสีอสางจากยอดลงมาถึงโคน โดยให้ซี่ของไม้มือเสือเกี่ยวหรือคราดใบหญ้าคาที่ไม่ตรง สั้น หรือพันกัน สางให้เป็นระเบียบ เมื่อนำหญ้าคาไปกรองเป็นตับจะง่ายและรวดเร็ว