| |   เข้าสู่ระบบ

ทักษาพยากรณ์

เนื้อเรื่องย่อ

คำทำนายพื้นฐานดวงกำเนิด  จากนั้นก็สอนวิธีหาตนุเศษและวิธีทำนาย  หัวข้อถัดมาคือนามทักษาสอนวิธีและเคล็ดเกี่ยวกับการตั้งชื่อชายหญิงอย่างละเอียด  มีเรื่องประวัติชูชกแทรกมาเป็นตัวอย่างแสดงวิธีการตั้งชื่อแก้ดวงเกลื่อนร้ายให้กลายดีเท่าที่จะทำได้  จำแนกชื่อนั้นไว้เป็นสามจำพวก  คือ  ชื่อบอกลำดับการเกิดในสกุลอย่างอ้าย  เอื้อย  หรือเอี่ยว  ฯลฯ  และชื่อฉายา  กับชื่อครูตั้ง  จากนั้นเป็นหัวข้อวิธีหาภูมิพยากรณ์จากอายุและให้คำทำนายประกอบ
 หัวข้อสุดท้ายในการพยากรณ์ส่วนบุคคล  คือวิธีคำนวณหาโชคเคราะห์ซึ่งใช้ว่า “ฆาต” ตามช่วงเวลาแต่ยาวจนถึงปัจจุบัน  จบลงด้วยการคำนวณอายุขัย 

ผู้เรียบเรียง

เอกสารอ้างอิง

พิทักษ์มนตรี, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวง. ลิลิตทักษาพยากรณ์. กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2509.

คำสำคัญ

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory