| |   เข้าสู่ระบบ

แหล่เทศน์มหาพน ว่าด้วยลายเครื่องโต๊ะ

เนื้อเรื่องย่อ

แหล่เทศน์มหาพนว่าด้วยเครื่องโต๊ะกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่พรานเจตบุตรบอกทางให้ชูชกเดินทางจนถึงอาศรมที่พระวิษณุกรรมเนรมิตไว้  ที่อาศรมมีห้องจำนวนมาก มีแท่นประทับ อัจกลับ โคมแก้วแขวน และมีเครื่องลายครามประดับอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเขียนด้วยลวดลายงดงาม

วัตถุประสงค์

ให้ความรู้ 

ผู้เรียบเรียง

สยาม ภัทรานุประวัติ 

เอกสารอ้างอิง

ตำนานโต๊ะเครื่องบูชา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพทรงเรียบเรียง. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2468. (พิมพ์ในงารพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ ครบสัปตมวาร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ปีฉลู พ.ศ. 2468)

คำสำคัญ

เทศน์มหาพน , เครื่องโต๊ะ , พรานเจตบุตร , พระวิษณุกรรม 

หมายเหตุ

สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2401 - 2425 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แหล่เทศน์บทนี้เกิดขึ้นหลังจากมีประเพณีการประกวดเครื่องโต๊ะบูชาแบบจีน โดยเริ่มจากพ.ศ. 2401 ที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิทมีพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และเจ้าพระยาภูธราภัยก็มีอายุครบ 50 ปี เช่นกัน จึงมีการจัดงานคล้ายวันเกิดหลายแห่ง มีการตั้งเครื่องโต๊ะประชันกันตั้งแต่นั้น

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory