| |   เข้าสู่ระบบ

บทละครนอกเรื่อง สังข์ทอง

เนื้อเรื่องย่อ

เนื้อเรื่องเริ่มตั้งแต่ท้าวสามนต์ให้นางสุมณฑาไปตามเจ้าเงาะมาตีคลีกับพระอินทร์ นางสุมณฑาจึงให้รจนาขอร้องให้เจ้าเงาะไปช่วยแก้สถานการณ์ 
พระสังข์ขอเครื่องแต่งกายของท้าวสามนต์เพื่อสวมในการเล่นคลี เมื่อได้มาก็ไม่ถูกใจจนพระอินทร์ให้วิษณุกรรมนำเครื่องทรงของพระองค์มาประทานให้ และพระสังข์ขอลูกคลีทองจากพญานาค เมื่อตีคลีกับพระอินทร์ พระอินทร์แสร้งแพ้พระสังข์และประทานพรให้ ท้าวสามนต์จึงเชิญพระสังข์ขึ้นครองเมืองพร้อมนางรจนา 
พระอินทร์สงสารนางจันทร์เทวีจึงไปข่มขู่ท้าวยศวิมลให้ไปรับนางกลับมาเมือง แต่นางจันทร์เทวีไม่ยอมกลับ เมื่อนางจันทาก็พูดเยาะเย้ยท้าวยศวิมล เมื่อท้าวยศวิมลกริ้วและลงโทษนางจันทา  นางก็ทำเสน่ห์ให้ท้าวยศวิมลหลงใหล แต่ท้าวยศจับได้ จึงลงโทษประหาร  ท้าวยศวิมลไปรับนางจันทร์เทวี  นางจันทร์เทวีขอไปรับพระสังข์ที่เมืองสามนต์  ทั้งสองจึงปลอมเป็นสามัญชนไป  วันหนึ่งเทวดาดลจิตให้พระสังข์อยากประพาสพระนคร จึงสั่งให้เสนาเตรียมการเสด็จ  เนื้อเรื่องจบเพียงนี้

ผู้เรียบเรียง

เอกสารอ้างอิง

บทละครครั้งกรุงเก่าเรื่องนางมโนห์ราและสังข์ทองฉบับหอสมุดแห่งชาติ. พระนคร : คลังวิทยา, 2508.

คำสำคัญ

หมายเหตุ

บทละครนอกสังข์ทองสำนวนนี้ ไม่ปรากฏนามผู้แต่งและสมัยที่แต่ง แต่เชื่อว่าเป็นบทละครครั้งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าคงจะแต่งเมื่อราวในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ... ต้นฉบับที่หอพระสมุดวชิรญาณพิมพ์เผยแพร่นั้นมีเพียงเล่มที่ 3 ตอนพระสังข์ตีคลี

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory