| |   เข้าสู่ระบบ

ตำราไม้ดัด

เอกสารอ้างอิง

โคลงตำราไม้ดัด หลวงมงคลรัตน(ช่วง  ไกรฤกษ์) แต่ง. พระนคร: โสภณพิพรรฒธนากร, 2472.(พระเจ้าพี่นางเธอ  พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตรี พระยาราชสัมภารากร (ชม  ไกรฤกษ์) เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2472)

คำสำคัญ

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory