| |   เข้าสู่ระบบ

ตำราม้า

คำประพันธ์

คำโคลง 

ฉันทลักษณ์

ร่ายสุภาพ , โคลงสี่สุภาพ 

เนื้อเรื่องย่อ

ตำราม้าคำโคลงเริ่มเรื่องด้วยบทประณามพจน์แต่งเป็นร่ายสุภาพ 1 บทกับโคลงสี่สุภาพ 2 บท ต่อจากนั้นเป็นโคลงสี่สุภาพ 3 บทแสดงภาพรวมที่จะกล่าวถึงในตำราม้าคำโคลง คือลักษณะของม้า 61 ประการ ได้แก่ ม้าทิพย์ 4  พลาหกมงคล 2  สินธพ 8  พลาหก 14  ม้า 4 ชาติ  ผูกระยาง 16 ขวัญม้า 3  แก้มุ่นแก้หก 2 และม้าโทษ 8  
ลักษณะของม้าประการต่างๆ นั้นมีคำอธิบายและแจกแจงประเภทย่อยไว้ เช่น ม้าทิพย์ 4  เป็นม้าของท้าวจตุโลกบาล ได้แก่ ท้าวทธรัฐ  ท้าววิรุฬหก  ท้าววิรุฬปักข  และท้าวกุเวร แต่ละม้ามีสีผิวและคุณสมบัติต่างกัน

วัตถุประสงค์

เอกสารอ้างอิง

ตำราม้าของเก่าและตำราม้าคำโคลง. พระนคร: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, 2512. (คณะกรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคมฯ พิมพ์บรรณการในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรี พระยาคทาธรบดีสีหราชบาลเมือง ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2512)
 
ตำราม้าของเก่า ว่าด้วยลักษณม้า  วิธีขี่ม้า แลตำรายาม้า.  พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, 2458.

คำสำคัญ

ให้ความรู้ , ตำราม้า , ลักษณะม้า , การดูม้า 

หมายเหตุ

ตำราม้าคำโคลงเป็นวรรณคดีประเภทตำรา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้แต่ง และพิมพ์ครั้งแรกเมื่อใด

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory